# gps

gpsچیست

                                                                                                                                                                                                                          GPS چطور کارمی کند ؟   ماهواره های GPS هر روز دوبار در یک مدار دقیق دور زمین میگردند و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید