# فوت

gpsچیست

                                                                                                                                                                                                                          GPS چطور کارمی کند ؟   ماهواره های GPS هر روز دوبار در یک مدار دقیق دور زمین میگردند و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید

بیمـــاری فشـــار بـــرداری

 بیمـــاری فشـــار بـــرداری                              ترجمه :اروند حمید   یک بطری در بسته حاوی نوشابه گاز دار را در نور نگه دارید .محتویات آن ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 79 بازدید