# بیماریهای_غواصی

بیمـــاری فشـــار بـــرداری

 بیمـــاری فشـــار بـــرداری                              ترجمه :اروند حمید   یک بطری در بسته حاوی نوشابه گاز دار را در نور نگه دارید .محتویات آن ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 162 بازدید

بیماری‌ فشار و غواصی Decompression sickness

بیماری‌ فشار و غواصی  Decompression sickness بیماری‌ فشار عبارت‌ است‌ از تشکیل حباب‌های‌ کوچک‌ نیتروژن در خون‌ بر اثر کاهش‌ ناگهانی‌ فشار ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید