# بیماری

بیمـــاری فشـــار بـــرداری

 بیمـــاری فشـــار بـــرداری                              ترجمه :اروند حمید   یک بطری در بسته حاوی نوشابه گاز دار را در نور نگه دارید .محتویات آن ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 162 بازدید

رفع فشار از غواص بعد از قرار گرفتن در معرض فشارهای زیاد

چون نیتروژن بوسیلهبدن متابولیزه نمی‌شود لذا به حالت محلول باقی می‌ماند تا اینکه فشار نیتروژن درریه‌ها کاهش یابد. در اینحال ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید