تاثیر و مکانیسم عمل اکسیژن تراپی

تاثیر و مکانیسم عمل اکسیژن تراپی HBOT یا درمان به وسیله اکسیژن فشار بالا روشی است که در طی آن بیمار اکسیژن 100% را در فشار بالاتر از فشار اتمسفر تنفس می کند . این روش درمانی یک تکنولوژی قدیمی است که سابقه آن به سال های 1880 برمی گردد ولی کاربرد بالینی نوین آن از اواخر دهه 1950 آغاز شده است که همزمان با افزایش درک آنالیز گازهای خونی و فیزیولوژی تبادل گازها است . در اوایل دهه 60 میلادی در بخش جراحی دانشگاه آمستردام از اکسیژن فشار بالا برای درمان گانگرن گازی استفاده شد و در سال 1968 در دانشگاه Duke‌ کار وسیعی بر روی فیزیولوژی هایپرباریک با اتصال چند محفظه هایپربار آغاز شد . این مرکز یک پایگاه در کنار محل درمان بیماران ترتیب داده و اولین مکانی بود که پروتکل های درمانی هایپرباریک را معرفی کرد . از این سال به بعد ،کلیه فعالیت های مرتبط با HBOT‌ تحت نظر انجمن پزشکی هایپرباریک و زیر دریایی (UHMS) صورت گرفته و اولین گزارش انجمن درسا ل1977 منتشر شده و هر3 تا سال یک بار به روزرسانی می شود . تعریف هایپرباریک اکسیژن تراپی هوا شامل تقریبا 21 درصد اکسیژن و بیشتر از 78 درصد نیتروژن است. در روش درمانی HBOدرصد اکسیژن تنفس شده توسط بیمار نزدیک به100 درصد است که تقریبا پنج برابر بیشتر از درصد اکسیژن موجود در هوا است . فشار اکسیژن تنفس شده توسط بیمار در HBOتقریبا 5/1 برابر(و گاهی تا سه برابر) بیشتر از فشار اتمسفر است. بنابراین HBOT می تواند تا 15 برابر میزان اکسیژن موجود در هوای با فشار نرمال را به بیمار برساند . مازاد اکسیژن تنفس شده از طریق ریه ها در پلاسمای خون حل شده و سپس توسط خون به هر یک از قسمت های بدن منتقل می شود. اثر این اکسیژن اضافی در قسمت های مختلف بدن متفاوت است. در برخی شرایط پزشکی این روش می تواند زندگی بیماررا نجات دهد و در برخی دیگر می تواند بهبود و بازسازی بافت ها را تسریع کند. تکنولوژی های مختلف HBOT سیستم های مختلف HBOT را می توان با توجه به نوع ساخت و طراحی آن به دو دسته کلی تقسیم کرد : • HBOT‌ازنوع محفظه یک مکانه • HBOT‌ ازنوع محفظه چند مکانه محفظه یک مکانه سیستمی است که درآن در یک زمان تنها یک بیمار می تواند جای گیرد. در این روش بیمار درون محفظه دراز کشیده و اکسیژن 100 درصد داخل محفظه را ازطریق تنفس دریافت می کند . محفظه های یک مکانه این قابلیت را دارند که تا فشار 3ATA برسند . در محفظه های چند مکانه همزمان دو یا چند نفر (بیماران ، پرسنل و ...) می توانند قرار بگیرند. در این نوع محفظه ها بسته به اندازه محفظه بیماران می توانند راه بروند ، بچرخند، بنشینند یا دراز بکشند. در این سیستم ها فشار داخل محفظه از طریق یک سیستم هوای فشرده تنظیم شده و اکسیژن 100 درصد از طریق ماسک ، کلاه ویا لوله تراشه به بیمار منتقل می شود . محفظه های چند مکانه قابلیت رسیدن به فشار 6ATA‌ و بیشتر را نیز دارند. جهت استفاده از روش HBOT بسته به شرایط می توان از محفظه های یک مکانه یا چند مکانه استفاده کرد . در ادامه برخی مزایا و معایب این روش به صورت جدول آمده است. جدول مقایسهHBOT ‌ با محفظه های یک مکانه و چند مکانه اثرات و مکانیزم های عملکرد مختلف هایپرباریک اکسیژن تراپی مروری بر قوانین فیزیکی بیشتر کاربردهای HBOT به طورمستقیم ازقوانین فیزیکی در زمینه گازها استخراج می شوند. 1. قانون بویل طبق قانون بویل ،هر گازی با افزایش فشار ،کاهش حجم پیدا می کند. V: حجم P : فشار P.V = Constantقانون بویل به طور مثال با دو برابر شدن فشار محیط ، حجم گاز به اندازه نصف کاهش می یابد. یا با یک افزایش سه برابری در فشار، حجم یک حباب حبس شده در بدن تا دو سوم کاهش می یابد. بنابراین با HBOT می توان حجم حباب های موجود در خون رگ ها و بافت ها را که سبب بیماری هایی نظیر آمبولی هوا و یا Decompression sickness می شوند کاهش داده و همچنین از شکل گیری حباب های جدید پیشگیری کرد. 2. قانون دالتون طبق قانون دالتون یا قانون فشارهای جزئی ،فشار یک ترکیب گازی با جمع فشارگازهای اصلی تشکیل دهنده آن برابراست . PP : Partial Pressureفشارهای جزئی PPgas1 +PP gas2+ … +PP gasn=P mixture این قانون در غواصی نقش اساسی داشته و به تنهایی مکانیزم مسمومیت با اکسیژن و خواب آلودگی ناشی از نیتروژن را توجیه می کند. 3. قانون هانری این قانون، مکانیزم انحلال گاز در مایعات را تحت دمای ثابت توضیح می دهد . در یک دمای مشخص، میزان گاز حل شده تا نقطه اشباع دریک مایع به فشار گاز بالای مایع بستگی دارد. در فشار اتمسفر، مایعات داخل بدن ما با گازهای متفاوت تشکیل دهنده هوا (اکسیژن، نیتروژن و...) تا سطوح مشخصی اشباع می شوند. زمانی که درمیزان فشار تغییری روی می دهد مانند زمانی که غواصان از زیر آب به سطح آب می آیند بافت ها با گاز به حالت فوق اشباع می رسند و تمایل به ایجاد تعادل پایدار موجب آزاد شد ن گاز می شود . اگر افت فشار سریع صورت پذیرد حباب های شکل گرفته برای بدن خطرناک خواهند بود . کاربرد این قانون در Decompression sickness ‌ خواهد بود. • مکانیزم های عملکرد مختلف HBOT‌ در درمان بیماری ها HBOT در حیات بخشی مجدد، خونرسانی مجدد و بهبود بافت ها و ارگان ها و همچنین در حفاظت و بازسازی استخوان ها نقش مهمی ایفا می کند. این اثرات نتایج مستقیم و غیر مستقیم شش مکانیزم عملکرد اصلی هستند. الف - اثر ناشی از افزایش فشار: بنابر قانون بویل، هر حجمی از گازکه در بدن حبس شده است با افزایش فشار کاهش می یابد. کاهش حجم حباب های گاز امکان حرکت حباب ها در عروق خونی را فراهم ساخته و امکان بروز سکته قلبی را کاهش می دهد. این اثر هایپرباریک در درمان آمبولی گازی و Decompression sickness مؤثر است. ب- اثر ناشی از افزایش فشار اکسیژن: استفاده از اکسیژن در فشار بالا منجر به حذف سریع گازهای سمی مانند مونوکسیدکربن وکاهش اثرات مضرآن می شود. تنفس اکسیژن 100% در فشار 5/2 تا 3 اتمسفر، فشار نسبی اکسیژن داخل خون و بافت ها را 15 تا20 برابر افزایش می دهد. این افزایش، اثربخشی HBOT در درمان مسمومیت با مونوکسید کربن را توجیح می کند. ج - اثر انفعالی انقباض عروقی اکسیژن فشار بالا به عنوان یک alpha-adrenergic agent‌ عمل می کند. افزایش در فشار نسبی اکسیژن موجب اثر انفعالی انقباض عروقی در رگ های کوچک می شود. با توجه به این اثر، ازHBO در درمان آسیب دیدگاه های شدید مانند سوختگی های حرارتی و crush injuries استفاده می شود. د - اثر آنتی باکتریال بیشتر مکانیزم های دفاعی ضد باکتری افراد وابسته به اکسیژن هستند و هر کاهشی در میزان اکسیژن موجب به تأخیر افتادن یا جلوگیری از پدیده های فاگوسیتوز و تخریب میکرو ارگانیزم های بیگانه توسط سلول های سفید خون می شوند. برخی باکتری هایی که تنها درمحیط هایی که اکسیژن وجود دارد رشد می کنند نمی توانند در محیط های با اکسیژن فشار بالا دوام بیاورند. ه - اثر آنتی ایسکمیک دو پدیده به HBOT‌ اثرضد کم خونی می بخشد: • درمان با HBO به افزایش انحلال اکسیژن در پلاسما منجر می شود. • HBO الاستیسیته و همچنین قابلیت تغییر شکل پذیری سلول های قرمز خون را افزایش داده وآنها را قادر می سازد تا به بافت های کم خون برسند. این دو مکانیزم سبب افزایش اکسیژناسیون و متابولیسم موضعی می شوند. و - اثر بهبود بخش HBO‌ به رشد سلول های استخوانی و یاخته های استخوان ساز و تسهیل سنتز کلاژن کمک می کند . بنابراین HBOT در شرایطی مانند شکستگی ها ، رادیو نکروز بافتی یا استخوانی، گرافت ها فلاپ های پوستی و سوختگی های شدید مؤثر خواهد بود. لینک دائمی به این

منبع:http://www.medicblog.ir/post-1671.aspx

مطلب: www1.IranMedical.Net/Post-1671.aspx

/ 0 نظر / 93 بازدید