دعوت به ارائه مقاله جهت نشست های علمی کاربردی:

دعوت به ارائه مقاله جهت سومین نشست علمی کاربردی جمعیت هلال احمر شهرستان علی آبادکتول:

موضوع: آسیب ها و عوارض ناشی از غرق شدگی در آبهای شور و شیرین

نکات:

حداکثر مقالات ارسالی میبایست 10صفحه A4با فونت B ZAR و اندازه14

پس از ارسال مقالات و بررسی و پذیرش مقاله جهت نشست؛ اطلاع رسانی لازم بعمل آمده و مقاله مذکور در نشست علمی کاربردی ارائه خواهد شد.

نحوه ارائه مقاله در نشست:

حداکثر وقت مجاز جهت ارائه مقاله 15دقیقه

درپایان نیز مطالب توسط کارشناسان جمع بندی نهایی خواهد شد.

ضمناً به افرادی که در نشست شرکت نموده و یا مقاله ارائه کرده باشند گواهینامه حضور درنشست از طریق موسسه علمی کاربردی هلال استان اعطاء خواهد شد.

مهلت ارسال مقالات:1/9/91

نحوه ارسال:

1-جمعیت هلال احمر شهرستان علی آباد کتول واقع در خیابان امام رضا ع

2-از طریق EMAIL:rezahagilary@yahoo.com

لازم به ذکر است پس از پایان و کسب اجازه ارائه دهندگان مقالات مطالب آنان به اسم خود عزیزان در همین وبلاگ منتشر خواهد شد.

/ 0 نظر / 49 بازدید