در جریان آبگرفتگی و سیل مورخه29/3/88 استان گلستان متاسفانه 2نفر از هموطنان جان خود را از دست دادند همچین یک نفر نیز در اثر برخورد صاعقه جان خود را از دست داد

نکته ای که از سیل های اخیر می توان دریافت به صورت ذیل است:

1-بروز سیل از سمت شرق استان به سمت مرکز و غرب در حال حرکت میباشد.

2-پدیده رانش زمین نیز با سیل های اخیر در آمیخته شده است

/ 0 نظر / 8 بازدید