رضا حاجیلری
Contact me
My Profile
Blog Author(s) رضا حاجیلری
Previous Months Home Archive فروردین ٩٤ بهمن ٩٢ فروردین ٩٢ آبان ٩۱ شهریور ٩۱ آذر ٩٠ آبان ٩٠ تیر ٩٠ اردیبهشت ٩٠ فروردین ٩٠ اسفند ۸٩ بهمن ۸٩ دی ۸٩ آبان ۸٩ مهر ۸٩ شهریور ۸٩ تیر ۸٩ خرداد ۸٩ اسفند ۸۸ بهمن ۸۸ تیر ۸۸ خرداد ۸۸ بهمن ۸٧ More ...
      امداد و نجات در سیلاب و غواصی استان گلستان (ارائه اطلاعات در خصوص عمليات هاي جستجو‏ و امداد و نجات در سیلاب و غواصی و ...)
برانکارد شناور حمل مصدوم G.W.R (Golestan- Water Rescue) by: رضا حاجیلری

 

بر اساس نیاز تیمھای امداد ونجات در سیلاب ،تیمھای امداد ونجات در ساحل ودریا،تیمھای امداد ونجات در آبھای خروشان

 

ورودخانھ بھ وسیلھ ای کھ بتوان مصدومین ،مجروحین ومغروغین را در سطح آب حمل نمود ومتاسفانھ کمبود ونبود

 

چنین وسیلھ ای کھ تیمھای امداد ونجات بتوانند در عملیاتھایی کھ در محیتھای آبی انجام می شود از آن استفاده نمایند ، تیم

 

کارشناسی جمعیت ھلال احمر استان گلستان بر آن شد تا با طراحی وساخت اولین شناور بسکت حمل مصدوم با نام

 

بھ صورت کاملا بومی وداخلی این نیاز را تامین وبرآورده سازد. (

 

Golestan-Water Rescue) G.W.R

اختصاری

7و 9 میلیون تومان دارد کھ ،4/ لازم بھ توضیح است کھ نمونھ خارجی این وسیلھ در کیفیتھای مختلف قیمتھایی بیش از 5

 

جدا ازھزینھ ھای سنگین مشکلاتی برای وارد نمودن مدل خارجی بھ داخل کشور می باشد. لذا امروز این افتخار نصیب ما شده

 

را بسازیم وتحویل متقاضیان عزیز

 

 

G.W.R

کھ بتوانیم با ھزینھ ای بسیار کمتر از نمونھ خارجی برانکارد شناور حمل مصدوم

نمائیم .

 

 

 

G.W.R

 

 

قابلیتھای برانکارد شناور

 

 

_

 

 

قابلیت حمل مصدوم گرفتار در ھر منطقھ ووضعیت از آب(رودخانھ،سیلاب،ساحل ودریا،استخروسد)

- قابلیت حمل مصدومی کھ دارای ضایعات ستون فقرات واندامھای بدن است در سطح آب.

 

-

 

بر روی مصدوم در حین انتقال درسطح آب .

 

 

C.P.R

- قابلیت انجام عملیات

-

 

- دارای پوشش مناسب جھت جلوگیری از ھیپوترمی درمصدوم .

 

-

 

- دارای بالشتک گردنی جھت باز نگاه داشتن مجاری تنفسی مصدوم درحین انتقال.

 

-

 

- قابلیت حمل با بالگرد.

 

-

 

- قابلیت یدک شدن با قایق نجات در سطح آب .

 

-

 

- قابلیت تبدیل سریع وحمل وانتقال آسان در مناطق کوھستانی وصعب العبور .

 

 

 

1390/6/14 حسین بیکی

 

کارشناس امداد ونجات

 

-

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLATABLE STRETCER

to carry injured people(flatable basket to carry injured people)

Based on the need of Relief and rescue teams in flood, Relif and rescue teams on the beach

And sea in clamorous waters of rivers should use from tools that could carry injured people

At the surface of water and uafortanately there is lack of such tools for operations in water

Environments .

Therefore team of Red-Crescent Society (

R.C.S

) in Golestan province designed and constructed

the first flatable basket to carry injured people by the name of

 

 

G.W.R

(Golestan-Water Rescue)

It is necessary to explain that foreign sample of this tool exists in different qualities and with

 

the price more than 40 and 90 million Reyals which has some problems to import in Iran along

 

with its high price .

 

Therefore today we could make this tool with less cost.

 

 

Capabilities of floating bran cadre of

G.W.R

-Capability to carry injured people in each area and situation in water

(river,flood,beach,sea,pooi and dam)

-Capability to carry injured person who has spine injuries or other parts of body atThe

surface of water.

-Capability to perform C.P.R operation on injured person at the time of transferringin

water's surface.

-Has proper cover to prevent fromhypothermia in injured person .

-Has neck cushion to open breath vessels of injured person at the teme of transferring.

-Capability for carry wit helicopter.

-Capability to pushing with rescue boat on water 's surface.

-Capability for fast transforming and easy transferring in mountainous areas and hard ways

5/9/20011

Hossein Beyki

Expert of relif and rescue in Red Cresent Socieaty

 

 

 

  Comments ()
Recent Posts به یاد شهدا نیایش درد گوش در غواصان غواصی و مفاصل بیماریهای غواصی ناشی از تغییرات فشار+تصویر تفکر و عبادت جریان های شکافنده دعوت به ارائه مقاله جهت سومین نشست علمی کاربردی جمعیت هلال احمر شهرستان علی آباد دعوت به ارائه مقاله جهت نشست های علمی کاربردی: بیماریهای مناطق سیل زده(تب تیفوئید)
My Tags غواصی (٩) بیماریهای غواصی (٥) فیزیولوژی غواصی (٥) غواصی هلال احمر گلستان (٤) بیماری (٤) سیلاب (۳) گلستان (۳) سیل (۳) برداشت فشار (۳) غریق در آب (۳) غواصی استان گلستان (۳) تبعات سیل پاکستان (۳) عملیات غواصی در گل رامیان (٢) امداد و نجات در سیلاب (٢) سیلاب پاکستان (٢) غرق شدگی (٢) استفاده از استخر (٢) غرق شدگی در دریا (٢) مرگ در دریا (٢) غرق (٢) gps (۱) پاکستان (۱) خـــــون (۱) فشار (۱) فوت (۱) شکافنده (۱) فشار خون (۱) جریان شکافنده (۱) gis (۱) حوادث و سوانح (۱) بییماری سل (۱) نجات غریق (۱) هیپوترمی (۱) بیماریهای سیلاب (۱) خواجه نفس (۱) سیل ترکمن (۱) ماهیان خطرناک (۱) ماهیان سمی (۱) جانوران خطرناک دریا (۱) خطرناک دریا (۱) پوستر آموزشی (۱) پوستر سیلاب (۱) تصاویر سیلاب (۱) غریق در روستای میاندره (۱) غرش شدن در ساحل نودکنده (۱) غریق در آبشار شیرآباد (۱) بیمارهای شنا (۱) مقدمه ای بر gps (۱) تصاویر ماهواره ای ناسا از سیل پاکستان (۱) نجات در رودخانه (۱) نجات در آبهای خروشان (۱) تجهیزات نجات در رودخانه (۱) تجهیزات نجات در سیلاب (۱) سیل پاکستان (۱) تیم جستجو و نجات در سیلاب (۱) امداد در سیلاب (۱) نجات در سیلاب (۱) ترکیب گازها در غواصی (۱) تنفس در غواصی (۱) گازهای تنفسی در غواصی (۱) نیازهای غواصی (۱) الزامات غواصی (۱) جدول برداشت فشار (۱) برداشت فشار غواص (۱) رانکارد شناور (۱) برانکارد آبی (۱) درد گوش در غواصان (۱) درد گوش در غواصی (۱) بیماری‌ فشار و غواصی (۱) مناطق آبی استان گلستان (۱)
My Friends http://ukdivers.com/ http://www.118ba118.com/ http://www.daneshema.com/index.html http://www.seaandsea.com/ اطلاعات مختلف دریایی و عالی آموزش غواصي بسيار زيبا و جالب باشگاه كوهنوردي شهيد وركش بانك اطلاعات پزشكي پاراست بانك مقالات امداد و نجات پایگاه اطلاع رسانی پزشکان ایران پرورش و نگهداري زنبور عسل تجهيزات غواصي تجهيزات غواصي كرسي تيم غواصي و نجات در سيلاب استان همدان جامعه اطلاعات ايرانيان دريافت فايل تجهيزات ست نجات وبر سازمان پدافند غيرعامل ايران سازمان مديريت بحران تهران سايت پروفسور سلطان زاده سایت طب دریایی شركت پتزل شركت تخصصي غواصي شركت لوكاس غواصي پدي غواصي در ايران فدراسيون جهاني صليب سرخ و هلال احمر فدراسيون نجات غريق ايران فدراسيون نجات غريق جهاني كامل ترين سايت وضعيت جوي ايران برا ي يك هفته مركز آموزش هاي آبي ايران موسسه زلزله نگاری ایران پایگاه اطلاع رسانی امداد دریایی