رضا حاجیلری
Contact me
My Profile
Blog Author(s) رضا حاجیلری
Previous Months Home Archive فروردین ٩٤ بهمن ٩٢ فروردین ٩٢ آبان ٩۱ شهریور ٩۱ آذر ٩٠ آبان ٩٠ تیر ٩٠ اردیبهشت ٩٠ فروردین ٩٠ اسفند ۸٩ بهمن ۸٩ دی ۸٩ آبان ۸٩ مهر ۸٩ شهریور ۸٩ تیر ۸٩ خرداد ۸٩ اسفند ۸۸ بهمن ۸۸ تیر ۸۸ خرداد ۸۸ بهمن ۸٧ More ...
      امداد و نجات در سیلاب و غواصی استان گلستان (ارائه اطلاعات در خصوص عمليات هاي جستجو‏ و امداد و نجات در سیلاب و غواصی و ...)
حوادث و سوانح by: رضا حاجیلری

مقدمه: بر طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی حوادث غیرمترقبه (Disasters) پدیده‌های زیست محیطی ناگهانی هستند که از چنان شدتی برخوردارند که کمک رسانی خارجی را طلب می‌کنند و براساس تعریفی دیگر هر حادثه ای که با آسیب و تخریب خود باعث ایجاد نیاز مازاد بر ظرفیت پاسخ یک جامعه گردد حادثه غیرمترقبه خوانده می‌شود.


مقدمه: بر طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی حوادث غیرمترقبه (Disasters) پدیده‌های زیست محیطی ناگهانی هستند که از چنان شدتی برخوردارند که کمک رسانی خارجی را طلب می‌کنند و براساس تعریفی دیگر هر حادثه ای که با آسیب و تخریب خود باعث ایجاد نیاز مازاد بر ظرفیت پاسخ یک جامعه گردد حادثه غیرمترقبه خوانده می‌شود. تعریف دوم از این جهت که حوادث غیرمترقبه بشر ساخته را پوشش داده. رخداد حوادث غیرمترقبه بشر ساخته را پوشش داده. رخداد حوادث غیرمترقبه را با ظرفیت پاسخ سیستم ارزیابی می‌کند تعریف کامل تری است. در کنار حوادث غیرمترقبه، حوادث با تلفات متعدد (Multiple Casaulty Incidents) قرار دارند که موجب ایجاد مرگ و میر یا جراحات متعدد انسانی می‌گردند در حالی که زیرساخت‌های (Infrastructure) جامعه برای پاسخ به این حوادث به طور نسبی دست نخورده باقی می‌مانند در این حالت نیاز ایجاد شده فراتر از منابع موجود و فرآیندهای روزمره عملکرد سیستم می‌باشد. حوادث غیرمترقبه در یک تقسیم بندی کلی به حوادث طبیعی (Normal) مانند زلزله، سیل، طوفان و... و حوادث تکنولوژیک یا بشر ساخت (Man-made) مانند حملات نظامی، حملات بیوتروریستی، نشت مواد رادیواکتیو و... تقسیم می‌شود. حوادث طبیعی آتشفشان برف خشکسالی سونامی این تقسیم بندی در عمل کمک زیادی به ما نمی‌کند و تفکیک حوادث غیرمترقبه به این شکل همیشه ممکن نیست. برای مثال زلزله به عنوان یک بلای طبیعی در کنار عدم استحکام بنای ساختمان‌ها در مقابل زمین لرزه به عنوان یک عامل انسان ساخت می‌توانند حادثه بیافرینند. در یک تقسیم بندی کاربردی حوادث غیرمترقبه براساس نیاز به پاسخ متناسب با آنها به سه سطح تقسیم می‌شوند: • سطح اول: حوادث غیرمترقبه ای هستند که منابع و سازمان‌های محلی (Local) قادر به پاسخ دهی مناسب به آنها و تبعات ناشی از آنها هستند. • سطم دوم: حوادث غیرمترقبه ای هستند که برای کنترل آنها نیاز به کمک‌های مشترک منطقه ای (Regional) وجود دارد. • سطح سوم: حوادث غیرمترقبه ای هستند که از توان پاسخ نیروهای محلی و منطقه ای خارج است و کمک‌های ملی (statewide) و حتی بین المللی (International) برای کنترل آنها مورد نیاز است. حوادث تکنولوژیک یا بشر ساخت بمب اتمی جنگ غرق شدگی تصادف حوادث غیرمترقبه: تأثیرات جهانی و محلی جنگها، طوفانها، زمین‌لرزه‌ها، سونامیها و شیوع بیماریها، خشکسالی‌ها، حوادث رادیولوژیک و شیمیایی، حوادث غیرمترقبه‌ای می‌باشند که تأثیرات شدیدی روی بهداشت عمومی دارند. حوادث غیرمترقبه داخلی در داخل امکانات و تسهیلات بهداشتی، نظیر آتش‌سوزی و نبود آب و برق می‌تواند به ساختمانها و تجهیزات زیان وارد کرده و در عملکرد کارکنان و بهبودی بیماران تأثیر داشته باشد. در نزاعها و درگیریها، پرسنل بیمارستانها به دلیل نا امنی و غارت رفتن تجهیزات پزشکی و داروها، محل کار خود را ترک می‌کنند، که این امر باعث از هم پاشیدن بیمارستانها می‌گردد. در سال 2008، 321 بحران طبیعی باعث مرگ 235816 نفر گردید که این رقم بیش از چهاربرابر میزان مرگ و میر در هفت سال گذشته بوده است. این افزایش مرگ و میر بعلت دو رویداد بوده است. براساس گزارش دپارتمان راهبرد بین‌المللی برای کاهش بحران سازمان متلل متحد (UNISDR)، طوفان نارجیس در میانمار باعث مرگ و مفقود شدن 138366 نفر گردید و زمین لرزه شدید در استان سیچوآن در جنوب شرقی چنین باعث مرگ 87476 نفر گردید. قاره آسیا، یکی از قاره‌هایی بود که دچار بحرانهای شدید گردیده بود و 9 کشور این قاره میان 10 کشور دنیا هستند که دچار بیشترین مرگ و میر در اثر حوادث غیرمترقبه گردیده‌اند. براساس گزارش UNISDR، سیل به همراه سایر بحرانهای آب و هوایی، میان رایجترین بحرانها در سال گذشته بودند. درگیریها در اطراف دنیا باعث رنج و آلامهای شدید انسانی شده و سیستم ارائه خدمات بهداشتی را با اختلالات شدید مواجه نموده است. بحرانها همچنان باعث خسارتهای اقتصادی شدید گردیده‌اند. در سال 2008، بحرانها باعث خسارتی در حدود 181 بیلیون دلار گردید که این رقم بیش از دو برابر میزان خسارت در طی سالهای 2007 -2000 بوده است. زمین لرزه سیچوان باعث خسارتی درحدود 85 میلیون دلار گردید و گردباد آیک (IKE) در آمریکا خسارتی در حدود 30 بیلیون دلار را در برداشت. این افزایش چشمگیر خسارتهای اقتصادی و انسانی بسیار نگران کننده است. با ابراز تأسف باید بیان داشت که این خسارتها می‌توانست تا حد زیادی پیشگیری می‌گردید اگر ساختمانها در چین، خصوصاً مدارس و بیمارستان در مقابل زلزله مقاوم‌تر بودند. آقای سالوآنو بریسینو، مدیر دپارتمان راهبرد بین‌المللی برای کاهش بحران سازمان ملل متحد اظهار داشت اگر سیستم هشدار اولیه و آمادگی در این بحران قبل از طوفان نارجیس در میانمار ایجاد شده بود، جان بسیاری از مردم در این منطقه حفظ می‌گردید. اگرچه فقط یازده درصد از مردم در کشورهای در حال توسعه در اثر بحرانهای طبیعی جان خود را از دست داده‌اند، اما این میزان، 53درصد از مرگ و میر دنیا در اثر بحران طبیعی را در بر می‌گیرد. این تفاوتها نشان می‌دهد که پتانسیلهای زیادی برای کم کردن تلفات انسانی در کشورهای در حال توسعه وجود دارد و علت اصلی این مرگ و میرها بی‌تحرکی و عدم تلاش انسانها می‌باشد. این فقط بخشی از تلفات و خسارتها می‌باشد. بحرانهای کوچکی نظیر آتش‌سوزی و تصادفات وجود دارند که تلفات انسانی بیشتر را به جامعه تحمیل می‌کند. تصادفات جاده‌ای باعث مرگ و میر 2/1 میلیون نفر در طول سال و 3200 نفر در طول روز می‌گردد و باعث مجروح و معلول شدن 20 الی 50 میلیون نفر در طول سال می‌گردد. حداقل 90 درصد از مرگ و میرها در اثر تصادفات و آتش‌سوزی در کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط رخ می‌دهد و فقط 300000 نفر در اثر آتش‌سوزی جان خود را از دست می‌دهد. شیوع بیماری واگیردار می‌تواند به حوادث غیرمترقبه تبدیل گردند و باعث مرگ و میر و آلام شدید شوند. در طی دوازده ماه تا 12 مارس 2008، سازمان جهانی بهداشت شیوع 162 بیماری عفونی در 175 کشور دنیا را تایید نمود. بیش از یک سوم این بیماریها در کشورهای آفریقایی رخ دادند. این بیماریها شامل وبا، اسهال، سرخک، تبهای خونریزی‌دهنده و بیماریهای جدی نوظهور دیگر بودند. شیوع بیماریها می‌تواند باعث هرج و مرج زیاد در جامعه شده که این امر می‌تواند به یک بحران طبیعی تبدیل گردد. برای مثال، جسدهای انسانها می‌تواند باعث شیوع بیماریهای اپیدمی گردد. خطر دیگری که عموم را در اثر شیوع بیماری تهدید می‌کند، جابجایی افراد جامعه می‌باشد. چند مورد از این بیماریها می‌تواند باعث خطرات جدی بهداشتی گردیده که این خطرات می‌تواند منجر به مشکلات شدید اقتصادی، سیاسی و اجتماعی گردد. و در نهایت، بیماریهای عفونی علت اصلی مرگ و میر و بیماری در میان کودکان خصوصاً میان آوارگان و افراد جابجا شده، در طی جنگ و نزاع می‌باشد. چگونه حوادث غیرمترقبه امکانات و تسهیلات بهداشتی و ارائه خدمات بهداشتی را تهدید می‌نماید جدا از اثرات حوادث غیرمترقبه روی مردم، این حوادث به شدت بیمارستانها، کلینیکها و امکانات بهداشتی دیگر را نیز تهدید می‌نمایند. مشکلات و معیوب بودن ساختارها و زیرساختهای بهداشتی در زمانی که نیاز شدید به آنها می‌باشد، می‌تواند باعث مشکلات شدید گردد. پرسنل ارائه دهنده خدمات بهداشتی در زمان تخریب بیمارستانها کشته شده‌اند. تعداد مصدومین زیادتر می‌شود زمانی که بیمارستانها کلاً غیرفعال یا بخشهایی از بیمارستانها غیرفعال شده‌اند. زمانی که یک بحران رخ می‌دهد، امکانات و تسهیلات بهداشتی باید کانون ارائه کمک به مردم باشند. چنانکه آنها آسیب ببینند و نتوانند به ارائه خدمات بپردازند، افراد آسیب دیده و بیمار محلی را برای کمک پیدا نمی‌کنند. در سال 2003، زمین لرزه الجزایر سبب شد که پنجاه درصد از امکانات و تسهیلات بهداشتی در مناطق زلزله زده بخاطر آسیب‌دیدگی نتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. در سال 2005 در مناطق لرزه زده در پاکستان را 49 درصد از امکانات و تسهیلات بهداشتی از بیمارستانهای تخصصی گرفته تا کلینیکهای روستایی و مراکز توزیع دارو کلاً تخریب شدند. در دسامبر 2004 سونامی اقیانوس هند، به سیستمهای بهداشتی کشوری و محلی که ارائه دهنده خدمات بهداشتی به میلیونها نفر بودند صدمه زد. در استان آکه شمالی اندونزی 61 درصد از امکانات و تسهیلات بهداشتی آسیب دیدند. علیرغم قانونهای بین‌المللی، در درگیریها، امکانات و تسهیلات بهداشتی مورد تهاجم قرار می‌گیرد یا برای اهداف نظامی مورد استفاده قرار می‌گیرد. امکانات و تسهیلات بهداشتی در بوسنی هرزگوین، سومالی، جمهوری آفریقای مرکزی و نوار غزه مورد تهاجم قرار گرفتند. حوادث غیرمترقبه ممکن است در بناهای زیرساختی مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی نظیر آتش‌سوزی‌ها، قطع شدن جریان برق و آب در بناها رخ دهد. حوادث غیرمترقبه رادیولوژیک و شیمیایی در داخل و نزدیک امکانات بهداشتی می‌تواند باعث اختلال در ارائه خدمات بهداشتی گردند. همچنین، حوادث غیرمترقبه می‌تواند جان پرسنل بهداشتی نظیر پزشکان، پرستاران، رانندگان آمبولانسها و پرسنل بهداشتی دیگر را به خطر بیندازد. زمانی که یک بیمارستان مورد تهاجم نظامی قرار می‌گیرد، بخشهای بیمارستان و آمبولانسها منهدم می‌گردند و پرسنل ارائه دهنده خدمات بهداشتی کشته یا مجروح می‌گردند. زمانی که پرسنل بهداشتی تضعیف شوند و نتوانند به کار خود ادامه دهند، ارائه خدمات بهداشتی بیشتر مختل می‌گردد. حتی اگر تسهیلات و امکانات بهداشتی در طی اپیدمی و شیوع بیماری مورد آسیب قرار نگیرند، خدمات و ارائه مراقبت سالم می‌تواند صدمه ببیند. افزایش درخواست برای خدمات بهداشتی و کمبود نیروهای بهداشتی می‌تواند باعث اختلال در ارتباطات، تهیه وسایل و حمل و نقل گردد. این امر باعث اختلال در ارائه مراقبت برای بیماران با بیماری مزمن نظیر HIV و سل می‌گردد. اگر اقدامات برای پیشگیری و کنترل بیماریهای عفونی مؤثر نباشد، مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی می‌توانند باعث تشدید شیوع بیماریها و ایجاد مواردی از بیماریها میان بیماران یا پرسنل ارائه دهنده خدمات بهداشتی گردد که این امر می‌تواند ارائه خدمات به بیماران را بیشتر تضعیف نماید. قطع شدن جریان برق در طی بحرانها می‌تواند کارخانه‌های تصفیه آب را از کار انداخته و باعث افزایش خطر شیوع بیماریهایی که از طریق آب انتقال می‌یابند گردد و همچنین در امور روزمره بیمارستانها نظیر حفظ زنجیره سرد واکسن را مختل سازد. قطع شدن گسترده برق در نیویورک در سال 2003 باعث افزایش بیماری اسهال در این شهر گردید. چرا باید امکانات و تسهیلات بهداشتی را سالم نگاه داریم؟ داشتن امکانات بهداشتی سالم یک مسئولیت جمعی می‌باشد. بیمارستانها با اهمیت‌تر از ساختمانهای معمولی می‌باشند. آنها سرمایه بسیار مهمی می‌باشند که در قلب جامعه قرار می‌گیرند. بیمارستانها محلی می‌باشند که اغلب زندگی بشر در آنجا آغاز و خاتمه می‌یابد. بدلیل نقش مهمی که بیمارستانها در زندگی ما دارند، این مسئولیت همگان می‌باشد که از مقاوم بودن بیمارستانها در حوادث غیرمترقبه اطمینان حاصل گردد. سه دلیل برای اینکه چرا ما باید بیمارستانها را در وضعیتهای اضطراری سالم نگه داریم در ذیل آمده است: 1- بیمارستانها زندگی‌ها را نجات می‌دهند و از سلامت حفاظت می‌نمایند. بیمارستان‌ها در طول بیست و چهارساعت روز بیمار دارند و نمی‌توانند به آسانی خالی شوند. این بیمارستانها باید به کار خود ادامه دهند اگر قرار است بیماران خصوصاً نوزادان و بیماران نیازمند مراقبتهای ویژه زنده بمانند. اگر کار بیمارستانها و مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی مختل گردد یا ساختمانهای بیمارستانها آسیب ببیند، ارائه خدمات فوری و روزمره مختل می‌شود یا ممکن است کلاً متوقف گردد که این امر سبب می‌شود که افراد بیمار و آسیب‌دیدگان نتوانند خدمات بهداشتی مورد نیاز را دریافت دارند. سیستمهای بهداشتی نیازمند این امر می‌باشد که یکسری از سازمانهای دولتی، خصوصی و غیردولتی باهم کارکنند تا بتوانند خدمات لازم را به جامعه ارائه دهند. در زمان بحران، همکاری سازمانهای فوق‌الذکر بسیار با اهمیتر می‌گردد. بیمارستانها، مراکز مراقبت بهداشت اولیه، آزمایشگاهها، داروخانه‌ها و بانکهای خون باید با بخشهای غیربهداشتی دیگر نظیر وزارت نیرو و وزارت راه و ترابری و اداره پلیس کارکنند تا استمرار ارائه خدمات بهداشتی میسر گردد. مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی محلی امن برای مردم در طی حوادث غیرمترقبه محسوب می‌شوند. بیمارستانها و پرسنل آنها باید توسط تمام گروهها خصوصاً جنگجویان در طی یک نزاع، باید بعنوان محل و افراد بیطرف در نظر گرفته شود و تحت هیچ گونه خشونتی قرار نگیرد. متاسفانه، به مفاد قوانین بین‌المللی بشردوستانه در این زمینه اغلب رعایت نمی‌شود. در طی حوادث غیرمترقبه، مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی نقش مهمی را ایفاء می‌نمایند، این مراکز: - مراقبت اضطراری به افراد آسیب دیده (مراقبتهایی نظیر جراحی و انتقال خون) و افراد شدیداً بیمار در هنگام شیوع بیماریهای واگیر. - جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات درباره بیماری و مرگها بمنظور تشخیص و پیشگیری از شیوع بیماریهای واگیر بالقوه. - ارائه خدمات بهداشتی بلندمدت در قبل و بعد از وضعیت اضطراری، مردم نیازمند مراقبت پرستاری و پزشکی بلند مدت، خدمات بهداشتی مادر و کودک، بازتوانی مجروحین، مدیریت بیماریهای مزمن و حمایت روانی – اجتماعی بعد از اتمام وضعیت اضطراری می‌باشند. - ارائه خدمات ایمن‌سازی بمنظور پیشگیری از بیماریهای واگیر نظیر سرخک که می‌تواند باعث مرگ و میر کودکان گردد. - ارائه خدمات حیاتی نظیر آزمایشگاهها، بانکهای خون، آمبولانسها و امکانات توانبخشی، امکانات برای افراد مسن و داروخانه‌ها 2- حفاظت از سرمایه زمانی که یک بیمارستان تخریب و از کار می‌افتد، هزینه زیادی را بر دولتها تحمیل می‌نماید. بیمارستانها و مراکز ارائه‌دهنده خدمات بهداشتی سرمایه‌های بزرگ برای هر کشور هستند و تخریب و آسیب دیدن آنها بار اقتصادی زیاد دارند. در تعدادی از کشورها، تا هشتاد درصد از بودجه بهداشتی صرف بیمارستانها و مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی می‌گردد. بازسازی یک بیمارستان که خراب شده، دو برابر ساخت اولیه هزینه دارد. 3- حفاظت از ثبات اجتماعی اگر خدمات بهداشتی و اورژانس در طی حوادث غیرمترقبه ارائه نگردند، اعتماد عمومی تضعیف شده و بر تنشهای سیاسی دامن زده می‌شود. برعکس، اگر پاسخگویی مؤثر در وضعیت اضطراری انجام گیرد و مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی دارای عملکرد مناسب باشند، این امر می‌تواند ثبات و همبستگی جامعه را بیشتر نماید. بیمارستانها، محلی امن برای عموم در طی نزاعها و حوادث غیرمترقبه دیگر می‌باشند زیرا این محلها، مکانی بیطرف بوده و توانایی حفاظت از سرمایه‌های بهداشتی و اجتماعی را دارند. چگونه از امکانات و تسهیلات بهداشتی حفاظت نماییم. چگونه از امکانات و تسهیلات بهداشتی حفاظت نماییم. تلاشهای جهانی برای مقاوم و سالم نمودن بیمارستانها در برابر بحرانها تلاشهای زیادی بمنظور تضمین این امر که مراکز ارائه‌دهنده خدمات بهداشتی بتوانند در حوادث غیرمترقبه و اضطراری بخوبی از عهده کار خود برآیند و همچنین افزایش آگاهی درباره نقش مهمی که مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی در حوادث غیرمترقبه دارند، انجام گرفته است. «داشتن بیمارستانهای سالم در هنگام بحران» پیام کمپین و کاهش بلایای جهان در سال 2009-2008 می‌باشد که این پیام درباره بحرانهای طبیعی و اثرات آنها خصوصاً روی بیمارستانها می‌باشد. دپارتمان راهبرد بین‌المللی برای کاهش بحرانهای سازمان ملل متحد (ISDR)، بانک جهانی و سازمان جهانی بهداشت بطور مشترک درگیر این کمپین می‌باشند. دفاتر منطقه‌ای و دفاتر کشوری سازمان جهانی بهداشت با ارائه الگوهای نمونه و موفق در زمینه آمادگی بیمارستانها در برابر بحرانها و همچنین اجرای این الگوها و سالمتر نمودن و کارآمد کردن بیمارستانها و کلینیک‌ها، نقش مهمی را ایفا نموده‌اند. در حالی که کارهای زیادی در زمینه افزایش آمادگی مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی انجام گرفته و سبب شده است که مردم و گروهها به این امر خطیر بپردازند، اما این تلاشها بصورت پراکنده انجام گرفته و در طرحهای پاسخگویی به بحرانهای دولتی ادغام نشده و با بخشهای دیگر هماهنگ نگردیده است. شرکای سازمان جهانی بهداشت شامل دفاتر منطقه‌ای و دفاتر کشوری و وزارت های بهداشت کشورها تلاش می‌نمایند شیوه‌های مناسب به منظور حفاظت از امکانات بهداشتی، پرسنل و بیماران را ارائه دهند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ که حامی حفاظت از مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی و خدمات و پرسنل آنها در محیط جنگی می‌باشد و فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت های هلال احمر که با کشورها در زمینه آمادگی در برابر بحرانها کار می‌کنند، نقش مهمی را در سالم نگه داشتن بیمارستان ها در وضعیت های اضطراری و بحران ها ایفاء نموده‌اند. اهدا‌کنندگان و مؤسسات مالی نظیر بانک جهانی،USAID و DIPECHO با اجابت به درخواست ها و کمکهای مالی در زمینه سالم و مقاوم نمودن بیمارستان ها انجام داده‌اند. سازمان جهانی بهداشت پیام سال 2009 را حفاظت از بیمارستان ها در برابر بحران ها در برابر حوادث غیرمترقبه انتخاب نموده است، بدین دلیل که بیمارستان ها باید در برابر بحرانها آماده باشند و بتوانند بیماران را در طی و بعد از بحران معالجه نمایند. تاکید روز جهانی بهداشت سال 2009 در زمینه داشتن بیمارستان های سالم در برابر انواع مختلف بحران ها نظیر بحران های طبیعی، نزاع ها و شیوع بیماری های واگیر می باشد. رویداد روز جهانی بهداشت فقط محدود به یک روز نمی‌شود. سازمان جهانی بهداشت شامل دفاتر منطقه‌ای، دفاتر کشور و ستاد مرکزی پیوسته همکاری خود را با شرکای ملی و بین‌المللی ادامه می‌دهند به این منظور که مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی و پرسنل آنها در برابر بحرانها آماده نمایند. روز 7 آوریل 2009 سعی می‌نماید گام بعدی یعنی مقاوم و کارآمد نمودن سیستم های بهداشتی برداشته شود و بیمارستان ها، کلینیک ها و پرسنل های بهداشتی در برابر همه نوع بحرانها مقاوم بوده و بتوانند خدمات بهداشتی مورد نیاز جامعه خود را ارائه دهند. v سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مربوط به امکانات و تسهیلات بهداشتی زیرا سرمایه‌گذاری در این موارد باعث طرحها و ساخت و سازهای مناسب و ارائه خدمات با کیفیت و آمادگی در حوادث غیرمترقبه می‌گردد. v پیش‌نویس نمودن و تصویب و اجرای قوانینی که از بیمارستان ها و زیرساخت های آنها محافظت می‌نماید. v انجام ارزیابی از مراکز ارائه خدمات بهداشتی موجود و ایجاد برنامه‌هایی برای مقاوم و سالمتر نمودن مراکزی که دارای مشکلات هستند. v حمایت از اقدامات مربوط به حفاظت و سالم نگه داشتن پرسنل بهداشتی در طی حوادث غیرمترقبه v انجام بازدیدهای میدانی طی حوادث غیرمترقبه برای جمع‌آوری اطلاعات و فراگرفتن درس‌ها و تجربه‌ها مؤسسات مالی و اهداءکنندگان باید: v ادغام برنامه‌های آمادگی در حوادث غیرمترقبه با تمام طرحها و پروپوزال ها برای پروژه‌های زیرساخت های بهداشتی نظیر ادغام برنامه ارزیابی از خطرات و تهدیدات و برنامه‌های ارزیابی سلامت در برنامه‌های بازسازی زیربناهای بهداشتی v همکاری با دولت برای تقویت ساخت و ساز بناهای زیرساختی بهداشتی v ارتقاء تحقیق و مطالعات در زمینه ارزیابی اقتصادی سالمتر نمودن مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی در حوادث غیرمترقبه v ادغام برنامه‌های آمادگی در حوادث غیرمترقبه و داشتن مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی سالم در برنامه توسعه بهداشتی و بحران دانشگاهها و دانشکده‌ها و نهادهای حرفه‌ای باید: v ایجاد دروسی در زمینه آمادگی و سالم نمودن مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی در حوادث غیرمترقبه v ایجاد طرحهای ابتکاری، کارآمد و کم هزینه برای سالم‌تر نمودن بیمارستانها v تشویق و روی آوردن به رویکرد ادغامی و مدلهای آموزش مراقبت جراحی و اضطراری پایه در برنامه‌ها و سرفصل های آموزشی برای تمام پرسنل بهداشتی در تمام سطوح v تحقیق و ارزیابی تأثیر بحرانها روی مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی بمنظور پیشرفت عملکرد در وضعیت های اضطراری مؤسسات بهداشتی و پرسنل بهداشتی باید: v اقدامات لازم درباره مرکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی خود انجام دهند v ایجاد یک برنامه مدیریت خطرات حوادث غیرمترقبه برای مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی v ارتقای برنامه‌هایی برای سلامت و امنیت پرسنل بهداشتی در وضعیت اضطراری در سطوح مختلف اجرای راه‌حلهای کم هزینه برای جدایی موارد بیماری عفونی و برای پیشگیری از انتقال بیماری در مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی v انجام آموزش و اقدامات برای به روز نمودن مهارتها و معلومات v ایجاد یک طرح پاسخگویی برای مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی و ادغام آن در طرحهای در زمینه بحرانهای جامعه و بحرانهای بهداشتی v آزمایش کردن و بروز نمودن طرحهای پاسخگویی به حوادث غیرمترقبه در سطوح ملی و محلی v درگیر نمودن تمام پرسنل بهداشتی (پرستاران، دکترها، پرسنل امور اداری) در مراحل برنامه‌ریزی v تفهیم همگان از برنامه‌ریزیهای انجام گرفته و بروز نمودن این برنامه‌ریزیها آژانس های منطقه‌ای و بین‌المللی و سازمانهای غیردولتی و رسانه‌ها باید: v تبادل دانش و مهارتها برای سالمتر نمودن و کارآمدنمودن مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی v ایجاد مکانیسم های بین آژانس ها و مشارکت استراتژیک بمنظور بالا بردن آمادگی مراکز ارائه‌دهنده خدمات بهداشتی v به رسمیت شناختن نقش مهم رسانه‌ها در ارتقای آگاهی در زمینه اهمیت آمادگی در حوادث غیرمترقبه گزارش درباره نیازها، شکافها و کارهای نمونه می‌تواند علائق عمومی را بالا برده و گفتگوها و بحثها درباره اجرای برنامه سالم نمودن بیمارستانها را بالا برد. چگونه از مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی محافظت نماییم؟ برنامه‌ریزی و آمادگی برای حفاظت از مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی لازم است زیرا این امر باعث می‌شود که این مراکز در طی و بعد از حوادث غیرمترقبه بتوانند به کار خود ادامه دهند. یک مرکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی سالم می‌تواند از بیماران، پرسنل بیماران و مراجعه‌کنندگان به بیمارستان را محافظت نماید و خدمات ضروری اضطراری بوده و با پرسنل آموزش دیده می‌تواند ضمن ارائه خدمات روزمره، به درخواست‌های بیشتر در نتیجه حوادث غیرمترقبه پاسخگو باشد. سالمتر نمودن بیمارستانهای موجود و بازسازی این بیمارستانها می‌تواند هزینه‌های زیادی را به همراه داشته باشد. تدارک دیدن برنامه‌های حفاظتی در برابر زمین لرزه‌ها و بحرانهای آب و هوایی در نقشه بیمارستانها می‌تواند هزینه بیمارستانها را فقط 4 درصد بالا ببرد. اقداماتی که می‌تواند بیمارستان­ها را سالم و کارآمد نماید: 1- مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی را در محل مناسب بسازید انتخاب محل مناسب برای ساخت مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی باعث می‌شود که این مراکز دارای عملکرد مناسب بوده و بتوانند در حوادث غیرمترقبه بخوبی از عهده مسئولیت خود برآیند. در مناطق پرخطر، طوفانها و گردبادها باعث ایجاد بادهای شدید و طغیان رودخانه‌ها و دریاها می‌گردد که این بحرانها می‌تواند باعث آسیب زدن به بناهای زیرساختی گردد. این خسارتها مانع در ارائه خدمات بهداشتی و جان بیماران و پرسنل بیمارستان را تهدید می‌نماید. 2- سالم بودن مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی موجود را ارزیابی نمایید. بسیاری از مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی براساس اصول استاندارد ساخته نشده‌اند و این مراکز سالم و مقاوم نیستند. این مراکز برای پرسنلی ه در داخل آن مراکز کار می‌کنند خطرناک بوده و نمی‌توانند در حوادث غیرمترقبه خدمات رسانی نمایند. اغلب ارزیابی از بناهای زیرساختی مراکز و برنامه‌های آمادگی در برابر بحران بطور مناسبی انجام نمی‌گیرد. بدون آگاهی از نقاط ضعف بیمارستان، پرسنل و بیماران تحت خطر قرار می‌گیرند زیرا بیمارستانها نمی‌توانند در حوادث غیرمترقبه از عهده کارهای خود برآیند. بنابراین، لازم است سالم بودن و کارآمد بودن بیمارستانها که قبلاً ساخته شده‌اند، مورد ارزیابی قرار گیرد. 3- مراکز ارائه‌دهنده خدمات بهداشتی موجود را بازسازی و استاندارد نمایید. اگر مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی سالم نباشند، می‌توانند تهدیدی برای سلامت محسوب شده و عملکرد مناسبی در حوادث غیرمترقبه نداشته باشند، بازسازی و استاندارد نمودن این مراکز امری ضروری می‌باشد. چالشهایی نظیر هزینه زیاد برای بازسازی، بعنوان یک عامل بازدارنده در نظر گرفته‌می‌شود. ولیکن لازم است برای جلوگیری از بدترشدن شرایط، ما این هزینه‌هاراپرداخت‌نمایید. 4- از تجهیزات، خدمات ضروری نظیر آب و برق و غیره را حفاظت نمایید. اگر قرار است مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی کارآمد و سالم باشند. این مراکز باید دارای تجهیزات ارتباطی، الکتریکی و مکانیکی و منابع آب و برق و تسهیلاتی برای دفع سالم مواد زاید این مراکز باشند. گاهی اوقات هنگامی که یک بیماری عفونی شیوع می‌یابد، محیط بیمارستان تهدیدی برای سلامت پرسنل و بیماران می‌باشد. برای مثال در طی شیوع بیماری سارس در آسیا، تلاشهای پاسخگویی برای کنترل این بیماری پیچیده‌تر گردید زیرا در آن مکانها تقریباً 40 درصد از افراد آلوده شده به این بیماری از پرسنل مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی بودند. بنابراین لازم است از موارد رکر شده بالا حفاظت گردد، زیرا این امر سبب می‌گردد که این مراکز در حوادث غیرمترقبه به طور کارآمد به خدمات درسانی بپردازند. 5- برای حوادث غیرمترقبه برنامه‌ریزی نموده و پرسنل را آموزش دهید. بیمارستانها باید بتوانند در حوادث غیرمترقبه تعداد زیادی از بیماران را پذیرش نمایند. بسیاری از بیمارستانها نمی‌توانند در حوادث غیرمترقبه خدمات بهداشتی لازم را به بیماران و آسیب‌دیدگان ارائه نمایند زیرا آنها از قبل برنامه‌ریزیهای لازم را انجام نداده‌اند. مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی در صورتیکه برنامه مدیریت حوادث و پرسنل آموزش دیده را نداشته باشند، نمی‌توانند در حوادث غیرمترقبه خدمات لازم را ارائه دهند. 6- برای داشتن مراکز ارائه خدمات بهداشتی سالم، مشارکت بین بخشها را ایجاد نمایید. زمانی که یک مرکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی بوجود می‌آید، اغلب هماهنگی لازم بین مسئولین بهداشتی و مالی و معماران و غیره وجود ندارد. باید ارتباطات مناسب بین تصمیم‌گیران دولتی، برنامه‌ریزان، مهندسان و معماران و مؤسسات مالی برای ایجاد یک مرکز جدید بوجود آید و ارزیابیهای لازم از مراکز موجود صورت پذیرد به این دلیل که اطمینان حاصل شود که این مراکز می‌توانند در حوادث غیرمترقبه مقاوم بوده و خدمات بهداشتی لازم را ارائه نمایند.

منبع:www.gums.ac.i

  Comments ()
Recent Posts به یاد شهدا نیایش درد گوش در غواصان غواصی و مفاصل بیماریهای غواصی ناشی از تغییرات فشار+تصویر تفکر و عبادت جریان های شکافنده دعوت به ارائه مقاله جهت سومین نشست علمی کاربردی جمعیت هلال احمر شهرستان علی آباد دعوت به ارائه مقاله جهت نشست های علمی کاربردی: بیماریهای مناطق سیل زده(تب تیفوئید)
My Tags غواصی (٩) بیماریهای غواصی (٥) فیزیولوژی غواصی (٥) غواصی هلال احمر گلستان (٤) بیماری (٤) سیلاب (۳) گلستان (۳) سیل (۳) برداشت فشار (۳) غریق در آب (۳) غواصی استان گلستان (۳) تبعات سیل پاکستان (۳) عملیات غواصی در گل رامیان (٢) امداد و نجات در سیلاب (٢) سیلاب پاکستان (٢) غرق شدگی (٢) استفاده از استخر (٢) غرق شدگی در دریا (٢) مرگ در دریا (٢) غرق (٢) gps (۱) پاکستان (۱) خـــــون (۱) فشار (۱) فوت (۱) شکافنده (۱) فشار خون (۱) جریان شکافنده (۱) gis (۱) حوادث و سوانح (۱) بییماری سل (۱) نجات غریق (۱) هیپوترمی (۱) بیماریهای سیلاب (۱) خواجه نفس (۱) سیل ترکمن (۱) ماهیان خطرناک (۱) ماهیان سمی (۱) جانوران خطرناک دریا (۱) خطرناک دریا (۱) پوستر آموزشی (۱) پوستر سیلاب (۱) تصاویر سیلاب (۱) غریق در روستای میاندره (۱) غرش شدن در ساحل نودکنده (۱) غریق در آبشار شیرآباد (۱) بیمارهای شنا (۱) مقدمه ای بر gps (۱) تصاویر ماهواره ای ناسا از سیل پاکستان (۱) نجات در رودخانه (۱) نجات در آبهای خروشان (۱) تجهیزات نجات در رودخانه (۱) تجهیزات نجات در سیلاب (۱) سیل پاکستان (۱) تیم جستجو و نجات در سیلاب (۱) امداد در سیلاب (۱) نجات در سیلاب (۱) ترکیب گازها در غواصی (۱) تنفس در غواصی (۱) گازهای تنفسی در غواصی (۱) نیازهای غواصی (۱) الزامات غواصی (۱) جدول برداشت فشار (۱) برداشت فشار غواص (۱) رانکارد شناور (۱) برانکارد آبی (۱) درد گوش در غواصان (۱) درد گوش در غواصی (۱) بیماری‌ فشار و غواصی (۱) مناطق آبی استان گلستان (۱)
My Friends http://ukdivers.com/ http://www.118ba118.com/ http://www.daneshema.com/index.html http://www.seaandsea.com/ اطلاعات مختلف دریایی و عالی آموزش غواصي بسيار زيبا و جالب باشگاه كوهنوردي شهيد وركش بانك اطلاعات پزشكي پاراست بانك مقالات امداد و نجات پایگاه اطلاع رسانی پزشکان ایران پرورش و نگهداري زنبور عسل تجهيزات غواصي تجهيزات غواصي كرسي تيم غواصي و نجات در سيلاب استان همدان جامعه اطلاعات ايرانيان دريافت فايل تجهيزات ست نجات وبر سازمان پدافند غيرعامل ايران سازمان مديريت بحران تهران سايت پروفسور سلطان زاده سایت طب دریایی شركت پتزل شركت تخصصي غواصي شركت لوكاس غواصي پدي غواصي در ايران فدراسيون جهاني صليب سرخ و هلال احمر فدراسيون نجات غريق ايران فدراسيون نجات غريق جهاني كامل ترين سايت وضعيت جوي ايران برا ي يك هفته مركز آموزش هاي آبي ايران موسسه زلزله نگاری ایران پایگاه اطلاع رسانی امداد دریایی