رضا حاجیلری
Contact me
My Profile
Blog Author(s) رضا حاجیلری
Previous Months Home Archive فروردین ٩٤ بهمن ٩٢ فروردین ٩٢ آبان ٩۱ شهریور ٩۱ آذر ٩٠ آبان ٩٠ تیر ٩٠ اردیبهشت ٩٠ فروردین ٩٠ اسفند ۸٩ بهمن ۸٩ دی ۸٩ آبان ۸٩ مهر ۸٩ شهریور ۸٩ تیر ۸٩ خرداد ۸٩ اسفند ۸۸ بهمن ۸۸ تیر ۸۸ خرداد ۸۸ بهمن ۸٧ More ...
      امداد و نجات در سیلاب و غواصی استان گلستان (ارائه اطلاعات در خصوص عمليات هاي جستجو‏ و امداد و نجات در سیلاب و غواصی و ...)
برانکارد شناور حمل مصدوم G.W.R (Golestan- Water Rescue) by: رضا حاجیلری

 

بر اساس نیاز تیمھای امداد ونجات در سیلاب ،تیمھای امداد ونجات در ساحل ودریا،تیمھای امداد ونجات در آبھای خروشان

 

ورودخانھ بھ وسیلھ ای کھ بتوان مصدومین ،مجروحین ومغروغین را در سطح آب حمل نمود ومتاسفانھ کمبود ونبود

 

چنین وسیلھ ای کھ تیمھای امداد ونجات بتوانند در عملیاتھایی کھ در محیتھای آبی انجام می شود از آن استفاده نمایند ، تیم

 

کارشناسی جمعیت ھلال احمر استان گلستان بر آن شد تا با طراحی وساخت اولین شناور بسکت حمل مصدوم با نام

 

بھ صورت کاملا بومی وداخلی این نیاز را تامین وبرآورده سازد. (

 

Golestan-Water Rescue) G.W.R

اختصاری

7و 9 میلیون تومان دارد کھ ،4/ لازم بھ توضیح است کھ نمونھ خارجی این وسیلھ در کیفیتھای مختلف قیمتھایی بیش از 5

 

جدا ازھزینھ ھای سنگین مشکلاتی برای وارد نمودن مدل خارجی بھ داخل کشور می باشد. لذا امروز این افتخار نصیب ما شده

 

را بسازیم وتحویل متقاضیان عزیز

 

 

G.W.R

کھ بتوانیم با ھزینھ ای بسیار کمتر از نمونھ خارجی برانکارد شناور حمل مصدوم

نمائیم .

 

 

 

G.W.R

 

 

قابلیتھای برانکارد شناور

 

 

_

 

 

قابلیت حمل مصدوم گرفتار در ھر منطقھ ووضعیت از آب(رودخانھ،سیلاب،ساحل ودریا،استخروسد)

- قابلیت حمل مصدومی کھ دارای ضایعات ستون فقرات واندامھای بدن است در سطح آب.

 

-

 

بر روی مصدوم در حین انتقال درسطح آب .

 

 

C.P.R

- قابلیت انجام عملیات

-

 

- دارای پوشش مناسب جھت جلوگیری از ھیپوترمی درمصدوم .

 

-

 

- دارای بالشتک گردنی جھت باز نگاه داشتن مجاری تنفسی مصدوم درحین انتقال.

 

-

 

- قابلیت حمل با بالگرد.

 

-

 

- قابلیت یدک شدن با قایق نجات در سطح آب .

 

-

 

- قابلیت تبدیل سریع وحمل وانتقال آسان در مناطق کوھستانی وصعب العبور .

 

 

 

1390/6/14 حسین بیکی

 

کارشناس امداد ونجات

 

-

 


Read More ...
  Comments ()
جامعه شناسی حوادث by: رضا حاجیلری

جامعه شناسی حوادث

  Comments ()
فایل پاور پوینت آشنایی با حوادث و سوانح by: رضا حاجیلری

آشنایی با حوادث و سوانح

  Comments ()
هراس و تبعات آن در غواصی by: رضا حاجیلری

مقدمه

بنا به نظر روانشناسان هر موقعیتی که شرایط مطلوب زیست یک جاندار را به خطر اندازد، در او حالت اضطراب و ترس بوجود می‌آورد. اگر این فرض درست باشد، غواصان از جمله افرادی هستند که به دلیل آنچه شمرده شد گرفتار این عارضه می‌گردند. ترس‌ها یا ذاتی هستند و یا آنکه در اثر یادگیری به وجود می‌آیند. در اینکه حیوانات ترس را به ارث می‌برند شکی وجود ندارد. تجربه مشهور " عقاب، خطر! " را در نظر می‌گیریم. اگر شما سایه‌ای به شکل V در آزمایشگاه از بالای سر جوجه‌ای به طرف عقب یا پهلو رد کنید، اتفاقی نمی افتد اما همان سایه را به طرف جلو حرکت دهید می‌بینید جوجه دچار ترس می‌شود. او پیام " عقاب، خطر! " را برای سایه‌ای به شکل خاصی به ارث برده است. حتی اگر دو روز از عمرش نگذشته باشد و هرگز مادرش را ندیده باشد و با یک بازِ شکاری برخورد نکرده باشد.


Read More ...
  Comments ()
حیوانات و جانواران خطرناک در دریا by: رضا حاجیلری
تعریف:
آبزیان نیز مانند تمامی موجودات از سیستم دفاعی برخوردارند، این سیستم دفاعی فعال نمی گردد مگر آنکه آبزی در معرض تجاوز احتمالی قرار گیرد. بنابراین موجودات دریایی به هیچ وجه حرکات تهاجمی نداشته و در صورت نیاز فقط از خود دفاع می نمایند. گزش و نیش آبزیان به هنگام غواصی و در صورت عدم رعایت فاصله با بستر به دلیل عدم شناوری مناسب و یا لمس آبزیان توسط افراد نا آگاه بسیار شایع می باشد.این صدمات از بروز بثورات پوستی و سایر علایم، آغاز و در موارد شدید می تواند منجر به مرگ شود.

Read More ...
  Comments ()
دانستنی های غواصی by: رضا حاجیلری

فشاری که بر بدن وارد می‌‌شود با عمق دریا نسبت مستقیم دارد. فشار وارده بریک جسم شناور در عمق دریا به متناسب با وزن آبی است که روی آن است. قبل از اینکه غواص سطح دریا را برروی انجام یک غوض ترک نماید تحت فشار یک اتمسفر ( 1 بار ) بر متر مربع است و سپس در مقابل هر متر نزولی ، فشار مذکور به میزان 1% افزایش خواهد یافت. به بیان دیگر هر 10 متر ارتفاع آب، یک اتمسفر فشار خواهد داشت. بنابراین فشاری را که بدن در هر عمقی تحمل می‌نماید عبارت خواهد بود از مجموع فشار آب در عمق مورد نظر به علاوه‌ی فشار جو (یک‌بار) که به این مجموع ، فشار مطلق گفته می‌شود. مثلاً فردی که در عمق 20 متری آب در حال غواصی است در مجموع 3 اتمسفر بر متر‌مربع فشار مطلق بر بدن او وارد می‌شود.وقتی که جسمی در ظرفی پر از مایع قرار داده می‌شود سطح مایع بالا می‌‌‌آید. علت این است که جسم مذکور برای باز کردن جای خود از هر سو به مایع فشار وارد می‌سازد و به عبارت دیگر مایع جابجا می‌کند. علاوه بر این مشاهده می‌شود که جسم بعد از قرار گرفتن در مایع سبکتر می‌گردد. علت این است که جسم مذکور تحت تأثیر نیروی بالا برنده است و این نیرو در جهت مخالف نیروی پایین رونده که همان نیروی جاذبه است عمل می‌‌کند. بین مایع جابجا شده و نیروی بالا برنده یک رابطه مستقیم وجود دارد که این رابطه طبق قانون ارشمیدس به شرح زیر می‌‌باشد :«وقتی جسمی کاملاً یا بخشی از آن در مایعی شناور شود ، نیروی بالا برنده برابر است با وزن مایع جابجا شده»


Read More ...
  Comments ()
خطر غواصی by: رضا حاجیلری

غواصی بدون هیچ گونه تجهیزات بسیار خطرناک است، ولی بسیاری از مردم از آن لذت می برند. آیا باید آنها را سرزنش کرد؟ غواصان سعی می کنند به بیشترین عمق با یک نفس برسند. این ورزش در حال تبدیل شدن به یکی از محبوب ترین ورزش های افراطی است به خصوص برای دوستداران آب وزیبایی های آن.


Read More ...
  Comments ()
Recent Posts به یاد شهدا نیایش درد گوش در غواصان غواصی و مفاصل بیماریهای غواصی ناشی از تغییرات فشار+تصویر تفکر و عبادت جریان های شکافنده دعوت به ارائه مقاله جهت سومین نشست علمی کاربردی جمعیت هلال احمر شهرستان علی آباد دعوت به ارائه مقاله جهت نشست های علمی کاربردی: بیماریهای مناطق سیل زده(تب تیفوئید)
My Tags غواصی (٩) بیماریهای غواصی (٥) فیزیولوژی غواصی (٥) غواصی هلال احمر گلستان (٤) بیماری (٤) سیلاب (۳) گلستان (۳) سیل (۳) برداشت فشار (۳) غریق در آب (۳) غواصی استان گلستان (۳) تبعات سیل پاکستان (۳) عملیات غواصی در گل رامیان (٢) امداد و نجات در سیلاب (٢) سیلاب پاکستان (٢) غرق شدگی (٢) استفاده از استخر (٢) غرق شدگی در دریا (٢) مرگ در دریا (٢) غرق (٢) gps (۱) پاکستان (۱) خـــــون (۱) فشار (۱) فوت (۱) شکافنده (۱) فشار خون (۱) جریان شکافنده (۱) gis (۱) حوادث و سوانح (۱) بییماری سل (۱) نجات غریق (۱) هیپوترمی (۱) بیماریهای سیلاب (۱) خواجه نفس (۱) سیل ترکمن (۱) ماهیان خطرناک (۱) ماهیان سمی (۱) جانوران خطرناک دریا (۱) خطرناک دریا (۱) پوستر آموزشی (۱) پوستر سیلاب (۱) تصاویر سیلاب (۱) غریق در روستای میاندره (۱) غرش شدن در ساحل نودکنده (۱) غریق در آبشار شیرآباد (۱) بیمارهای شنا (۱) مقدمه ای بر gps (۱) تصاویر ماهواره ای ناسا از سیل پاکستان (۱) نجات در رودخانه (۱) نجات در آبهای خروشان (۱) تجهیزات نجات در رودخانه (۱) تجهیزات نجات در سیلاب (۱) سیل پاکستان (۱) تیم جستجو و نجات در سیلاب (۱) امداد در سیلاب (۱) نجات در سیلاب (۱) ترکیب گازها در غواصی (۱) تنفس در غواصی (۱) گازهای تنفسی در غواصی (۱) نیازهای غواصی (۱) الزامات غواصی (۱) جدول برداشت فشار (۱) برداشت فشار غواص (۱) رانکارد شناور (۱) برانکارد آبی (۱) درد گوش در غواصان (۱) درد گوش در غواصی (۱) بیماری‌ فشار و غواصی (۱) مناطق آبی استان گلستان (۱)
My Friends http://ukdivers.com/ http://www.118ba118.com/ http://www.daneshema.com/index.html http://www.seaandsea.com/ اطلاعات مختلف دریایی و عالی آموزش غواصي بسيار زيبا و جالب باشگاه كوهنوردي شهيد وركش بانك اطلاعات پزشكي پاراست بانك مقالات امداد و نجات پایگاه اطلاع رسانی پزشکان ایران پرورش و نگهداري زنبور عسل تجهيزات غواصي تجهيزات غواصي كرسي تيم غواصي و نجات در سيلاب استان همدان جامعه اطلاعات ايرانيان دريافت فايل تجهيزات ست نجات وبر سازمان پدافند غيرعامل ايران سازمان مديريت بحران تهران سايت پروفسور سلطان زاده سایت طب دریایی شركت پتزل شركت تخصصي غواصي شركت لوكاس غواصي پدي غواصي در ايران فدراسيون جهاني صليب سرخ و هلال احمر فدراسيون نجات غريق ايران فدراسيون نجات غريق جهاني كامل ترين سايت وضعيت جوي ايران برا ي يك هفته مركز آموزش هاي آبي ايران موسسه زلزله نگاری ایران پایگاه اطلاع رسانی امداد دریایی